Skip to content
Sök

Elevhälsan på Töreskolan

Elevhälsan ska tillsammans med skolans personal, elever och föräldrar skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Elevhälsan ska också främja god hälsa hos alla elever med särskild fokus på barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet träffas på torsdagar.

Skolsköterskan finns på Töreskolan måndagar och torsdagar klockan 8-14. Tid till skolläkare bokas via Skolsköterskan.

Kurator nås per telefon.

Töreskolans elevhälsoteam

Bild av Ann-Katrin Bäckman

Ann-Katrin Bäckman

Rektor

Ann-Katrin är rektor för skolorna i Sangis och Töre.  

Mobil: 070-24 65 869
Bild av Maria Ejerlund

Maria Ejerlund

Skolsköterska

Maria är skolsköterska Centrumskolan och Töreskolan.  

Mobil: 076-525 49 00
Bild av Birgit Mattsson

Birgit Mattsson

Kurator

Birgit är skolkurator på Centrumskolan och Töre skola.  

Mobil: 072-541 27 05
Bild av Anita Enbom Kattliavaara

Anita Enbom Kattliavaara

Specialpedagog

Anita är specialpedagog på skolorna i Djuptjärn och Töre.  

Mobil: 076-146 35 18