Elevhälsan ska tillsammans med skolans personal, elever och föräldrar skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Elevhälsan ska också främja god hälsa hos alla elever med särskild fokus på barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet träffas på torsdagar.

Skolsköterskan finns på Töreskolan måndagar och torsdagar klockan 8-14. Tid till skolläkare bokas via Skolsköterskan.

Kurator nås per telefon.

Töreskolans elevhälsoteam