Sök

Temaarbete vid Vattentornets förskola

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Vårt sätt att bejaka detta är att arbeta i tema och olika projekt där skapande aktiviteter, experimenterande och lek i olika former ges stor plats. Temaarbetet ger även barnen tillfällen att pröva sina teorier, ingå i mindre grupp, arbeta i demokratiska processer, vara delaktiga och stärka sin sociala kompetens.

Tema: Klimat och Energi 2019/2020

Våra Mål

 

Mål: Återvinning

Vi vill ge barnen kunskaper om återvinning och vilka konsekvenser det blir av att skräpa ner i naturen. Vi vill att barnen ska tillägna sig ett gott förhållningssätt gentemot natur och miljö.

Mål: Kroppens energi

Vårt mål är att barnen ska lära sig vad kroppen behöver för energi och var den kommer i från

Mål: Väder

Vårt mål är att barnen ska lära sig om vårt klimat och årstidernas växlingar