Sök

Rutiner vid Vattentornets förskola

Öppettider och rutiner som gäller för Vattentornets förskola. Förskolan erbjuds i den omfattning som det behövs, med hänsyn till föräldrars arbete och/ eller studier inklusive skälig restid.

För barn som är i behov av omsorg på obekväm arbetstid, vardagar innan 06.00 och efter 18.00, samt helger, finns Lyrans förskola som har öppet kvällar och helger. Du kan läsa mer på Lyrans förskola.

Allmän förskola

Barn till arbetslösa föräldrar och barn vars föräldrar är hemma med annat barn i familjen har rätt till 15-timmars förskoletid i veckan. Dessa tider är schemalagda och tiden kan inte tas igen/ bytas vid till exempel sjukdom. Tiderna är: måndag- onsdag 08.30–13.30 eller måndag- fredag: 08.30–11.30. Barn som har 15-timmars vistelse tid på förskolan följer skolans läsårsschema och är därmed ledig alla lov.

Sommarförskola

Vattentornets förskola har stängt hela juli månad, då erbjuds plats på sommarförskola. Det innebär att en central förskola har öppet i hela kommunen. Vilken det är kan du läsa under alla förskolor. Under sommarmånaderna förutsätts att barnen också har en sammanhängande ledighet om minst fyra veckor. Taxa och tillämpningsregler för förskolan i Kalix kommun

Riktlinjer vid barns sjukdom

Barn i förskoleåldern rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. De bör stanna hemma vid nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Barnen kan gå tillbaka till förskolan när de blivit friska och har ett gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt i ett dygn.

Är barnet hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 får barnet förhållningsregler från hälso- och sjukvården. Barnet ska stanna hemma i fem dagar även om barnet inte har symtom. Vanligtvis rekommenderas inte testning.

Öppet- och mattider

Förskolans öppettider: måndag–fredag, 06.00–18.00.

  • Frukost serveras 08.00.
  • Lunch serveras 11.00.
  • Mellanmål serveras 14.00.