Sök

Värdegrund vid Vattentornets förskola

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden.

Barnen ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen förskolesituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin. Ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränkning förekommer är goda förutsättningar för en god lärmiljö.

Läs mer om vårt arbete med värdegrunden i dokumentet "Plan mot diskriminering och kränkande behandling".