Sök

Verksamheten på Skolbackens förskola

Vi på Skolbackens förskola är ofta ute i skogen, som är en utmärkt plats för lärande. I skogen arbetar vi med gymnastik, matematik, språk, natur och teknik, på ett naturligt och roligt sätt. Skogen är den bästa lekplatsen och främjar gemenskap, fantasi, motorik och skapande. 

Flaggor från hela världen.På Skolbackens förskola arbetar vi för att barnen ska trivas, känna sig trygga och ha roligt, tillsammans. Vi uppmuntrar barnen att visa hänsyn och att hjälpa varandra. Vi ger barnen möjlighet att prova på saker själva, i sin egen takt.

Vi arbetar för att barnen ska bli självständiga, känna att de kan, att de vill och att de vågar - vara sig själva. Vi  arbetar för att alla barn, och vuxna, ska bli accepterade för den de är.