Sök

Verksamheten på Prismans förskola

Information om verksamheten på Prismans förskola.

  • På förskolan Prisman arbetar vi temainriktat, med Läroplan Lpfö 18 som grund. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

    Temat är gemensamt för hela förskolan.

  • Förskolan Prisman på Innanbäckens skolområde är inspirerad av Reggio Emilia som är en pedagogisk filosofi. Vi ser alla barn som kompetenta och ger barnen verktyg att utforska och upptäcka omvärlden. Hos oss får barnen möjlighet att öva, pröva och därigenom erövra ny kunskap.

  • Förskolan Prisman består av fem arenor. Arena Blå , Arena Grön, Arena Gul, Arena Orange och  Arena Röd

  • På Förskolan Prisman arbetar förskollärare och barnskötare i barngrupp

  • Förskolan Prisman har en kombinerad köks- och lokalvårdstjänst.

  • Förskolan Prisman är en övningsförskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet, vi tar emot förskollärarstudenter och handleder dem under deras verksamhetsförlagda utbildning.