Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 15 juni live. Mötet inleds klockan 09.00.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 09.00 tisdag den 15 juni 2020 i lokalen Bergön på Kalix Folkets Hus.
Under mötet behandlas 61 ärenden , du ser vilka i kungörelsen.

Allmänheten får vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till
kommunens budget. Budgeten finns tillgänglig vid kommunens infocenter fram till kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige måndag den 15 juni 2020