Här kan se kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde som ägde rum måndag den 28 juni.

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndag den 28 juli klockan 13.00 i Bergön, Kalix Folkets hus. Eftersom politikerna inte hann behandla alla punkter under sammanträdet sattes detta extra kommunfullmäktigesammanträde in. Vilka ärenden som behandlas ser du i ärendelistan för mötet.

Kommunfullmäktige den 28 juni 2021