Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 17 juni live. Mötet inleds klockan 09.00.

Allmänheten får vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till kommunens budget. Under sammanträdet kommer totalt 50 ärenden att hanteras, du ser vilka i kungörelsen.