Här på kalix.se kan du se kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 5 februari i efterhand!

Kommunfullmäktiges första sammanträde under 2018 ägde rum måndag den 5 februari, klockan 09.00. Under sammanträdet behandlades totalt 33 punkter, du kan se vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag den 5 februari 2018