Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 3 februari live. Mötet inleds klockan 09.00.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 09.00 måndag den 3 februari 2020 i förvaltningsbyggnaden, sessionssalen.
Under mötet behandlas 33 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag den 3 februari 2020