Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 14 april live. Mötet inleds klockan 09.00.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 09.00 tisdag den 14 april 2020 i lokalen Bergön på Kalix Folkets Hus, sessionssalen.
Under mötet behandlas 25 ärenden , du ser vilka i kungörelsen.

Allmänheten får vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till
kommunens årsredovisning. Årsredovisningen finns tillgänglig vid kommunens infocenter fram till kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige måndag den 14 april 2020