Här kan du snart se kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 12 april live.

Under mötet behandlas 45 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag 12 april 2021