Sök

Gamla E4-bron ska rivas och återvinnas

Niklas Supponen till vänster, och platschef Lennart Nilsson, NCC, förbereder rivningen av E4-bron över Kalix älv i Kalix. Gamla rör och ledningar måste röjas undan.
Niklas Supponen till vänster, och platschef Lennart Nilsson, NCC, förbereder rivningen av E4-bron över Kalix älv i Kalix. Gamla rör och ledningar måste röjas undan.

År 1957 stod den gamla E4-bron över Kalix älv klar. Nu måste den 284 meter långa, 13 meter breda och 5000 ton tunga betongbron rivas efter lång och trogen tjänst. Då smulas den sönder till 10 centimeter små stenar för att bli vägfyllning vid ett vägbygge någonstans i länet.

Den gamla bron höll helt enkelt inte måttet längre. Laster på 74 ton är den nya standard som Trafikverket tillåter på delar av vägnätet runt om i landet. Förr var maxvikten 56 ton.

Rivs i omvänd ordning

Platschef, Lennart Nilsson, NCC, berättar att bron kommer rivas med maskiner stående på pråmar där materialet från bron hamnar och hanteras. Bron rivs i omvänd byggordning, vilket innebär att den delas på fyra ställen så att två "gungbrädor" skapas. De brostöd som går ner i vattnet till älvbotten, cirka 3 000 ton, ska rivas ner till bottenplattorna i älven.
På botten finns även bottenplattorna från den allra första bron. Dessa bottenplattor når några meter över älvbotten - vilket också kommer att gälla för dagens gamla bro. Djupet i älven varierar mellan två och sex meter. Djupast är det på västra sidan, mot Rolfs.

Färdigriven i höst

Rivningsjobbet i större skala startade i mitten av juni, men Lennart Nilsson tror inte att ljudnivån från rivningsarbetet blir allt för störande.
– Att knacka sönder och klippa armeringen går hyfsat fort. Går allt som beräknat borde vi vara klara med rivningen sent i höst.

Senast uppdaterad: 2022-08-16 13:52

Relaterade nyheter

Ny entré till Kalix på gång

2022-09-01 - Just nu pågår arbetet med att förbättra rondellen på västra sidan av E4 bron, den så kallade "Kråkfällan". Trafik dirigeras med trafikvakt dagtid med uppehåll klockan 15.30–17.00.

Läs mer

Gång- och cykelvägen över E4-bron har öppnat

2022-03-22 - Gående och cyklister hänvisas sedan den 21 mars (vecka 12) till gång- och cykelvägen på nya E4-bron, skyltning finns på plats.

Läs mer

Isvägen i Kalix är nu öppen för gång- och cykeltrafik

2022-01-26 - Trafikverket och entreprenören för bygget av den nya E4-bron i Kalix anlägger nu en isväg i anslutning till bygget. Från och med idag onsdag 26 januari är isvägen öppen för gång- och cykeltrafik

Läs mer

Ny isväg för gång- och cykeltrafik förbereds

2022-01-21 - Trafikverket och entreprenören för bygget av den nya E4-bron i Kalix anlägger nu en isväg i anslutning till bygget. Tanken att, inom kort, flytta gång- och cykeltrafiken från den gamla bron till isvägen, som ännu inte är öppen.

Läs mer

Nya bron i Kalix öppnar för trafik den 13 december

2021-12-10 - Den 13 december klockan 13.30 flyttar Trafikverket över fordonstrafiken från den gamla till den nya bron över Kalix älv. Gång- och cykelvägen över den nya bron, med tillhörande anslutningar, är inte klar. Det är därför inte möjligt att gå eller cykla över bron.

Läs mer

Gjutningen av E4-bron är klar

2021-09-16 - Trafikverket jobbar nu med med att lägga ut tätskikt och montera räcken. När tätskiktet är på plats kan beläggningsarbetet börja.

Läs mer

Allt stål till E4-bron nu på plats

2021-05-27 - Den 26 maj lanserades det sista brostålet ut på den nya bron över Kalix älv. Allt brostål är därmed på plats, från stadssidan till Nyborgssidan.

Läs mer

Arbetet med nya Kalixbron går som på räls!

2021-04-16 - Nyligen invigdes Kalix resecenter, och infrastruktursatsningarna i Kalix kommun fortsätter. Nu rapporterar Trafikverket att arbetet med den nya E4-bron över Kalix älv går som på räls. Mer än hälften av allt brostål är på plats.

Läs mer

Första brostödet för nya E4-bron klart

2021-01-19 - Nu är det första brostödet, stöd fem, klart. De två pelarna och det valv som förbinder pelarna har gjutits under hösten.

Läs mer

Första spadtaget för ny E4-bro över Kalix älv

2019-06-10 - På måndagen, den 10 juni, tog Trafikverkets regionala direktör, Helena Eriksson och Kalix kommuns kommunalråd, Tommy Nilsson det första spadtaget för den nya bron över Kalix älv.

Läs mer