Skip to content
Sök

Gamla E4-bron ska rivas och återvinnas

Niklas Supponen till vänster, och platschef Lennart Nilsson, NCC, förbereder rivningen av E4-bron över Kalix älv i Kalix. Gamla rör och ledningar måste röjas undan.
Niklas Supponen till vänster, och platschef Lennart Nilsson, NCC, förbereder rivningen av E4-bron över Kalix älv i Kalix. Gamla rör och ledningar måste röjas undan.

År 1957 stod den gamla E4-bron över Kalix älv klar. Nu måste den 284 meter långa, 13 meter breda och 5000 ton tunga betongbron rivas efter lång och trogen tjänst. Då smulas den sönder till 10 centimeter små stenar för att bli vägfyllning vid ett vägbygge någonstans i länet.

Den gamla bron höll helt enkelt inte måttet längre. Laster på 74 ton är den nya standard som Trafikverket tillåter på delar av vägnätet runt om i landet. Förr var maxvikten 56 ton.

Rivs i omvänd ordning

Platschef, Lennart Nilsson, NCC, berättar att bron kommer rivas med maskiner stående på pråmar där materialet från bron hamnar och hanteras. Bron rivs i omvänd byggordning, vilket innebär att den delas på fyra ställen så att två "gungbrädor" skapas. De brostöd som går ner i vattnet till älvbotten, cirka 3 000 ton, ska rivas ner till bottenplattorna i älven.
På botten finns även bottenplattorna från den allra första bron. Dessa bottenplattor når några meter över älvbotten - vilket också kommer att gälla för dagens gamla bro. Djupet i älven varierar mellan två och sex meter. Djupast är det på västra sidan, mot Rolfs.

Färdigriven i höst

Rivningsjobbet i större skala startade i mitten av juni, men Lennart Nilsson tror inte att ljudnivån från rivningsarbetet blir allt för störande.
– Att knacka sönder och klippa armeringen går hyfsat fort. Går allt som beräknat borde vi vara klara med rivningen sent i höst.