Skip to content
Sök

Stärkt samverkan för besöksnäringens utveckling i kommunen

Platsvarumärket Kalix kan användas av alla som vill marknadsföra Kalix
Platsvarumärket Kalix kan användas av alla som vill marknadsföra Kalix

Kalix kommuns näringslivsenhet bjöd i förra veckan in ett flertal företag inom besöksnäringen för en träff för att diskutera och främja samverkan inom besöksnäringen i Kalix. – Det var väldigt givande att vi kunde träffas och sätta igång det här arbetet tillsammans, säger Anneli Granström, destinationsutvecklare.

Anneli Granström, destinationsutvecklare och Birgitta Larsson, näringslivschef tog emot företag inom besöksnäringen för att tillsammans diskutera och främja samverkan för att utveckla besöksnäringen i kommunen. Bakgrunden till mötet ligger i att man sedan tidigare identifierat ett växande behov av ökad samverkan för att främja utvecklingen inom besöksnäringen.

Under kvällens diskussioner lyftes flera viktiga ämnen, bland andra:

  • Samordning och utvecklingsmöjligheter kring transport och infrastruktur
  • Stärkande av aktivitetsutbudet
  • Paketering av platsen för att öka attraktiviteten
  • Utvärdering av vandrings- och cykelleder
  • Frågor rörande bygglov, skyltning, och tillstånd
  • Marknadsföring och turistinformation
  • Visit-sidan och den pågående processen

Näringslivsenheten kommer att bjuda in företag till fler träffar framöver.
– Vår målsättning är att dessa samverkansträffar kommer göra att vi alla kan samverka och arbeta tillsammans mer i vardagen också. Besöksnäringen är oerhört viktig för en kommun, så väl för de arbetstillfällen och inkomster den genererar som för att locka besökare och nya Kalixbor, säger Birgitta Larsson, näringslivschef Kalix kommun.