Skip to content
Sök

Kalix lanthandlare skapar möjligheter och framtidstro

Morjärvs stationshus
Morjärvs stationshus

Sanna Wallma, landsbygdsutvecklare och inflyttningslots på Kalix kommun har besökt lanthandlarna i Pålänge, Morjärv och Vitvattnet. – Företagarnas engagemang är både imponerade och inspirerande. De är oerhört viktiga för så väl lokalbefolkningen som kommunen och samhället i stort.

Lanthandlare spelar en viktig roll, inte minst som service- och knutpunkter för lokalbefolkningen. De erbjuder allt från dagligvaror, posttjänster, spel och apotekstjänster till information om lokala evenemang med mera. Utanför tätorterna blir lanthandlarna servicepunkter som knyter samman samhällen och ger nödvändigt stöd till invånarna.

Sanna Wallma, landsbygdsutvecklare och inflyttningslots på Kalix kommun besökte tillsammans med Petra Selberg som är ansvarig för kommersiell service i Region Norrbotten, tre av lanthandlarna i kommunen.

– Vi är glada över att ha fått möjligheten att besöka dessa drivna företagare och se deras arbete i verkligheten. De är så viktiga för samhället och dess invånare, berättar Sanna.

Klassiska lanthandlar och digitala butiker

Både i Pålänge och Morjärv satsar man på obemannade butiker/tider då kunden själv kan handla, helt digitalt när som helst, dygnet runt. Nicoline Svanberg, ägare till Pålänge Lanthandel AB satsar på att bevara den äkta lanthandelskulturen. Hon berättar att butiken kommer att vara mer än bara en plats för dagligvaruinköp – den ska också vara en mötesplats.

Under sommaren har Nära Dej Morjärvs Livs & Café utvecklats till en digital butik som är öppen dygnet runt. Här har företaget fått positiv respons från så väl lokalbefolkningen som yrkeschaufförer som passerar Morjärv under kvällar och nätter. Under besöket träffade Sanna och Petra butiksbiträdet Teresia Lundbäck som berättar att hon valt att pendla från centralorten för att få vara en del av den familjära kultur som Morjärvsborna skapat här.

I Vitvattnet finns sedan många år tillbaka den mångsidiga verksamheten Handlarn, som drivs av entreprenören Mikael Eliasson. Här finns inte bara en lanthandel utan också café, pumpstation och samhällsservice. Mikael berättade att man just nu arbetar med att uppgradera pumpstationen som levererar bränsle till invånarna i övrebygden.

Engagemang och drivkraft

– Vi är imponerade av det arbete som görs och det engagemang som alla dessa företagare visar, berättar Sanna Wallma. En gemensam nämnare för alla dessa butiker är deras starka tro på framtiden och den samhörighet de känner med de omgivande samhällena. Här finns en utpräglad byagemenskap när den är som mest givande. Dessa lanthandlare är hjärtat i sina samhällen, och vi är glada över att se hur de anpassar sig för att möta framtiden och fortsätta vara en värdefull resurs för invånarna.