Skip to content
Sök

Kalix hamn – en viktig del i den gröna omställningen

Skiss av visionsbild för Kalix hamn
Skiss av visionsbild för Kalix hamn

För att locka gröna näringar är stark infrastruktur avgörande. Här är Kalix hamn en viktig del, men hamnen behöver rustas för att möta framtidens krav. Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 16 oktober beslutade man därför att avsätta ytterligare 1,6 miljoner kronor för projekteringen av Kalix hamn.

För att locka gröna näringar är stark infrastruktur avgörande. Kalix har konkurrensfördelar som närheten till järnväg, sjöfart, el-infrastruktur och stora markområden under utveckling – nyckelfaktorer för att attrahera investeringar. Här är Kalix hamn en viktig del, men hamnen behöver rustas för att möta framtidens krav.

Målet är att göra Kalix mer attraktivt för gröna företag och investeringar

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 16 oktober beslutade man att avsätta ytterligare 1,6 miljoner kronor för projekteringen av Kalix hamn. Det innebär att Kalix kommun går in med en total medfinansiering på 2,8 miljoner kronor. Målet är att göra Kalix mer attraktivt för gröna företag och investeringar, vilket skulle bidra både till ekonomin och det lokala näringslivet.

– Vi är just nu i planeringsfasen och har i och med beslutet precis lämnat in en ansökan om 1,8 miljoner kronor från EU:s strukturfond. Om ansökan beviljas är första steget att genomföra en projektering för att fastställa exakt vad som behöver göras och vad det kan komma att kosta, berättar Peder Nilsson, näringslivsstrateg på Näringslivsenheten. Kalix hamn består av två kajer varav en används av Billerud Karlsborg medan den andra, känd som sågverkskajen, behöver muddring, renovering och förlängning för att bli användbar.

– Vi vill vara en del av den gröna omställningen och ser fram emot en hållbar framtid. En renovering av Kalix hamn kan bidra till detta, säger Peder Nilsson.