Skip to content
Sök

Intresset för kris- och krigsberedskap ökar – så kan du förbereda dig

MSB:s bild med exempel på bra saker att ha hemma inför en kris.
MSB:s bild med exempel på bra saker att ha hemma inför en kris.

I samband med säkerhetskonferensen Folk och Försvar (7–9 januari) har det skrivits mycket om kris- och krigsberedskap i media under veckan. Här ger vi mer information om kommunens roll, och om din roll som privatperson och hur du kan förbättra din hemberedskap.

I en intervju sa överbefälhavare Micael Bydén att alla svenskar måste förbereda sig mentalt på att det kan bli krig i Sverige. Det är förstås bra att vara förberedd, men vad gäller då för kris- och krigsberedskap?

Vid en kris ska vi, Kalix kommun, snabbt ta ansvar, samordna insatser och ge tillförlitlig information när det uppstår en kris. Som invånare i kommunen har du också ett eget ansvar att hålla dig underrättad och klara dig själv under en tid då kommunens resurser vid en kris först går till dem som bäst behöver dem.

Vad gör du om din vardag vänds upp och ner? El och värme försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Det går inte att betala med kort och bankomaterna fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner. Se till att du och dina nära klarar vardagen.

Hemberedskap

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Den svenska regeringen anser att alla människor som inte har ett omedelbart hjälpbehov vid en allvarlig händelse, bör kunna ta ansvar för den egna försörjningen i en vecka. Men regeringen tar också hänsyn till att vi alla har olika förutsättningar, likväl som att vi alla kommer att behöva hjälpas åt.

Under sidan Krisberedskap har vi bland annat samlat information om hur du bäst kan förbereda din hemberedskap.

Skyddsrum

Idag är det inte många som har koll på var det finns skyddsrum eller vem som ansvarar för dem. Fastighetsägaren både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en karta där du kan se var alla skyddsrum i Sverige finns

Du behöver inte vara rädd, men beredd!

Prata om det som händer...

Prata om oro med barn:

...och glöm inte att vara källkritik

Var källkritisk med information du delar i sociala medier: