Skip to content
Sök

Uppföljning av IT-attacken

Förundersökningen läggs ned och Kalix kommun sammanfattar kostnaderna i samband med IT-attacken.

Förundersökningen läggs ned

Kalix kommun har fått beslut från Kammaråklagaren om att förundersökningen läggs ned: ”Brottet har begåtts på distans från utlandet och bevisning finns inte tillgänglig här”.

Kostnader och investeringar

Vi har redan tidigare berättat om Kalix kommuns kostnader i samband med IT-attacken och att det handlar både om kostnader för att hantera den akuta situationen och investeringar för framtiden. När vi nu sammanfattar de totala kostnaderna kopplade till IT-attacken och det efterföljande arbetet med att höja säkerheten uppgår totalsumman till 2 265 300 kronor.