Skip to content
Sök

Tänk på detta om du erbjuds massor!

Behöver du massor för att fylla upp eller göra en anläggning av något slag? Vet du av eller blir du erbjuden massor som grävts upp någon annanstans?

Det är bra att ”begagnade” massor kommer till nytta, men det finns några viktiga saker man behöver veta innan man tar emot och använder massor som grävts upp och blivit över någonstans:

  •  Finns det risk att massorna innehåller föroreningar? Det ska den som lämnar ifrån sig massorna veta, till exempel genom att man gjort analyser.
  • Du får bara ta emot massor du har ett verkligt behov av. Massorna får bara användas på ett lämpligt sätt och på en plats som inte är olämplig.
  • Det kan krävas anmälan till kommunen för att få använda ”begagnade” massor.
  • Det även kan finnas andra regler du måste följa till exempel inom våtmark/vattenområden, strandskyddat område eller inom detaljplan.

Låter det krångligt?

Ring eller mejla oss på bygg- och miljöavdelningen så hjälper vi dig! Det är bättre att ringa oss en gång för mycket än en för lite. Massor som använts på fel sätt eller på fel ställe kan du nämligen bli tvungen att ta bort och transportera till mottagningsanläggning.
Det finns också mer information om Masshantering och användning av massor i anläggningsarbete på naturvårdsverkets hemsida.