Skip to content
Sök

Håll Kalix rent – plocka upp efter din hund!

Visste du att det finns 25 hundlatriner i centrala Kalix? Genom att kasta din hundbajspåse i en av hundlatrinerna (eller annat kärl avsett för brännbart avfall) ser du till att våra gator, gångvägar och stigar hålls fria från hundbajs.

Du bidrar även till att förhindra spridning av sjukdomar mellan djur och människor och följer på så sätt Kalix kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Enligt ordningsföreskrifterna ska alla hundägare plocka upp föroreningarna efter sin hund i detaljplanelagda områden samt övriga områden med samlad bebyggelse. Vilket innebär att du som hundägare är skyldig att plocka upp efter din hund i nästan hela centrala Kalix, men även i kommunens byar.

Tack för att du hjälper till att hålla vårt vackra Kalix rent och snyggt!

Karta över våra hundlatriner

Ring gärna 0923-650 86 för att meddela om du ser att en hundlatrin är full eller om det är slut påsar.