Skip to content
Sök

Snart kan ännu fler fastigheter i Kalix få fiber

Tillgång till en stabil uppkoppling är viktigt för allas tillgänglighet och delaktighet i samhället och för att Kalix ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Ytterligare bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen (PTS) gör nu att fler områden i Kalix kommun erbjuds fibernät.

Det är Global Connect (tidigare IP-Only) som beviljats bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen (PTS) och nu erbjuder fiberanslutning i ytterligare områden inom Kalix kommun:

  • Grubbnäsudden
  • Kälsjärv Sydväst 
  • Ökvattnet
  • Sklörbacken
  • Vitvattnet

Varför är det så viktigt med fiberanslutning?

I takt med teknikens utveckling ställs högre krav på en tillförlitlig bredbandsuppkoppling. Tillgång till en stabil uppkoppling är en viktig del för att både privatpersoner och företag ska kunna ta del av information och kommunicera med omvärlden. Det handlar om tillgänglighet och delaktighet och är en viktig del i demokratin och samhällsutvecklingen.

I takt med att kopparnätet släcks ner blir fiber ännu viktigare. Det är en av anledningarna till att regeringen satt upp sina högt ställda mål för fiberutbyggnaden i Sverige. Idag används bredband endast till en bråkdel av vad det kan och kommer att användas till i framtiden. Det stora behovet av fiber väntar runt hörnet.

Ny teknik och stabil uppkoppling öppnar upp för framtidens omsorgstjänster

Det blir allt svårare att trygga kompetensförsörjningen då konkurrensen om arbetskraften ökar. Det gör att vi behöver hitta nya lösningar med teknikens hjälp, för bland annat vård och omsorg. När tillräckligt många hushåll har en stabil fiberuppkoppling öppnar det upp för nästa nivå av digital omsorg. Redan idag finns tjänster som trygghetslarm, brandsäkrande spisvakt och påminnelsetjänster som förhindrar olyckor och fler tjänster kommer i en rasande takt i och med den snabba utvecklingen av smarta tekniklösningar och generativ AI.

Vill du veta mer?

För mer information, kontakta Global Connect.

För frågor om Kalix kommuns roll och arbete med bredbandsutbyggnad, kontakta Fredrik Lind, IT-chef Kalix kommun.