Skip to content
Sök

Så tycker medborgarna om kommunens framtid

Utsnitt ur den digitala karta där du kan se och läsa om alla förslag. Hela kartan ser du i projektportalen "Resultat av tidig medborgardialog 2021".
Utsnitt ur den digitala karta där du kan se och läsa om alla förslag. Hela kartan ser du i projektportalen "Resultat av tidig medborgardialog 2021".

Som en del i arbetet med Kalix kommuns nya översiktsplan hölls under sommaren en öppen medborgardialog. Medborgardialogen gav alla Kalixbor chansen att tycka till om hur kommunen ska utvecklas och bevaras. Här hittar du de sammanställda resultaten.

Medborgarnas förslag i korta drag

  • När det handlar om områden att bevara har flest förslag handlat om Vassholmen och naturområden vid kust, sjöar och vattendrag.
  • De områden som flest vill ska utvecklas med nya bostäder är centrala Kalix samt strandnära lägen och områden längs Kalix älv.
  • Man önskar också att något görs åt de tomma lokalerna i centrala Kalix och att Strandängarna utvecklas med fler aktiviteter.

Projektportal för medborgardialogen

På projektportalen – "Resultat av tidig medborgardialog 2021" – kan du bland annat se kartor med alla förslag och läsa mer ingående analyser av resultaten.

Tack till alla er som svarade på medborgardialogen
– era förslag är viktiga för att Kalix kommuns framtid.

Medborgardialogen är nu stängd men det kommer att komma fler chanser att tycka till om Kalix nya översiktsplan under 2022.