Skip to content
Sök

Planerar du att åtgärda eller anlägga enskilt avlopp?

Alla enskilda avlopp måste ha en lämplig avloppsanordning som renar avloppsvattnet. Kontakta bygg- och miljöavdelningen vid Kalix kommun om du har frågor kring hur du går tillväga för att åtgärda ett existerande eller anlägga ett nytt enskilt avlopp.

Planerar du att anlägga ett enskilt avlopp till din bostad eller ditt fritidshus, eller har du ett gammalt avlopp som behöver åtgärdas för att det skapar olägenhet för grannar eller på den egna fastigheten?
Som fastighetsägare är du skyldig enligt lag att se till att ditt avloppsvatten avleds och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Det innebär att du ska anordna en lämplig avloppsanordning som renar ditt avloppsvatten.

Mer information

Du kan läsa mer om enskilda avlopp och hur du ansöker om tillstånd eller anmäler en ändring av befintligt avlopp på vår undersida "Avlopp". Om du redan har ett enskilt avlopp och är osäker på om det är godkänt kan kolla det mot Avloppsguidens checklista. Resultatet ger en antydan om vilka åtgärder som kan krävas för ditt avlopp.

Kontakta oss!

Bygg- och miljöavdelningen hjälper gärna till med att svara på frågor och handlägger ansökningar om tillstånd för enskilda avlopp. Du når oss på bygg-ochmiljo@kalix.se eller via Kalix kommuns växel – 0923-650 00.