Skip to content
Sök

Information om hantering av döda vilda fåglar

I texten nedan presenteras en rad olika alternativ om hur fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen ska hanteras. Viktigt att alltid använda skyddshandskar samt tvätta händerna efter hantering.

  • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse. 
  • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet. 
  • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material. 
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de istället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot. 

Denna information och text är från Jordbruksverket.