Skip to content
Sök

Fler tågresenärer i år och antalet ökar hela tiden

Sedan persontrafiken med tåg mellan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda startade den 1 april 2021 har antalet resor hela tiden ökat stadigt. I juli i år gjordes hela 3 369 resor på sträckan mellan Luleå och Haparanda.

– När vi nu kan jämföra fjolårets siffror med siffrorna för samma månader i år ser vi också att det hittills gjorts 1 557 resor fler under de fem månader vi kan jämföra, säger Per Nilsson, chef för teknisk försörjning Kalix kommun.

Reine Sundqvist som är kommunikationsansvarig Kalix kommun berättar att tågtrafiken är oerhört viktig för utvecklingen på orten.
– Flera av besöksnäringsföretagen i Kalix vittnar om att deras kunder ser möjligheten att ta tåget som helt avgörande för att besöka Kalix. Det är också många arbetsgivare som ser tågpendlingen som en viktig faktor för kompetensförsörjning. 

Arbetar för fler turer

Kalix kommun arbetar ständigt för att förbättra kollektivtrafiken, så väl inom kommunen som i hela regionen. En del i det arbetet är att samverka med Norrtåg som kör persontrafik på Haparandabanan.
– Vi arbetar för fler turer på tider som passar för jobbpendling då vi ser att det finns en efterfrågan och ett behov av att kunna pendla med tåg till och från Kalix, berättar Per Nilsson.
Trafikverket och Norrtåg har också regelbunden uppföljning för att förbättra punktligheten.