Skip to content
Sök

Arbetet med F-huset åter igång

Uppdaterat: Det omfattande renoverings- och ombyggnadsarbetet i Furuhedsskolans F-hus som stoppades av säkerhetsskäl i slutet av augusti är nu åter igång.

Den 30 augusti rapporterade vi att man genomfört förändringar i bärande konstruktioner på flera ställen i byggnaden vilket medförde en osäkerhet där en mellanvägg rivits. Väggen i fråga kunde vara bärande för takkonstruktionen. Av säkerhetsskäl stängdes arbetsplatsen av i avvaktan på utredning av konstruktörer. 

Området säkrades med stämp (monteringsstöd). Entreprenören önskade ett godkännande från ansvarig konstruktör innan de återupptog arbetet och konstruktörer kallades därmed in för att på plats utreda förutsättningarna och ta fram åtgärdsförslag. 

Skyddsstoppet hävdes och stämpen togs bort i slutet av vecka 36 och arbetet är nu åter igång.

– Säkerheten måste alltid komma först, säger Kalix kommuns samhällsbyggnadschef Mårten Öhman.