Skip to content
Sök

Förskolan samverkar med Hemgården

De lite större barnen (4–5 år) på Skolbackens förskola i Töre har inlett ett samarbete med äldreboendet Hemgården. I slutet av januari visade SVT Norrbotten dessutom ett reportage från ett av besöken.

Till första mötet hade barnen målat två stora teckningar, som nu sitter på en vägg. Förskolebarnen var entusiastiska inför mötet, och deras besök berörde både äldre och personal.

De unga besökarna presenterade sig och engagerades i samtal om de boende på Hemgården – de förstod att de är gamla och behöver hjälp och att vissa är ensamma. De besökte även de äldres rum, och reflekterade över att många hade tv och att vissa hade mycket godis.

I det fortsatta samarbetet kommer barnen pyssla tillsammans med de äldre.

Den 29 januari visade SVT Norrbotten ett reportage från ett av förskolebarnens besök på Hemgården, du kan se det på SVT:s hemsida.