Skip to content
Sök

Världen väntar på unika svetsare från Kalix

– Vi på Furuhedsskolan så är stolta att få presentera våra första licenserade rörsvetsare och vår utbildning är faktiskt den enda gymnasieskolan i hela Norrland som kan erbjuda eleverna IW-utbildning (international welder), säger Jim Kenning, lärare på Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik på Furuhedsskolan i Kalix.

En IW-utbildning är kvalitetssäkrad och godkänd av Svetskommisionen, som ställer mycket högre krav än Skolverket på svetsutbildningen. Utbildningen måste exempelvis följa rådande standarder, det vill säga samma standarder och krav som företagen i branschen förhåller sig till.

Ger en unik kompetens

Utbildningen på Furuhedsskolan ger en unik kompetens och är i samklang med branschens behov nu och i framtiden.
– Svetskommissionen ställer också högre krav på oss som utbildare. Vi måste ha giltiga svetslicenser för den praktiska undervisningen, samt vara IWS (Internationell Svetsspecialist) diplomerade för den teoretiska undervisningen, berättar Jim Kenning.

Tre nycertifierade elever

Genom ett nära samarbete med ”Kiwa inspecta, Luleå” berättar Jim Kenning att Furuhedsskolan – utöver IW-diplomen – fått möjligheten att examinera och utfärda Furuhedsskolans första SS-EN ISO 9606-1 svetscertifikat för tre elever: Kim Enholm, Oliver Eastwood-Johansson och Albin Hellman.
– Det är mycket ovanligt att gymnasielever når Rörsvetsnivå redan på gymnasiet. Det är vanligare efter att man jobbat ett par år som svetsare och går en eftergymnasial kurs, 95 procent av våra elever går direkt ut i anställning. Dom allra flesta blir till och med anställda under sin sista APL-period, säger Jim Kenning med stolthet i rösten.

Furuhedsskolans första SS-EN ISO 9606-1 svetscertifikat tilldelades Kim Enholm, Oliver Eastwood-Johansson och Albin Hellman.

IW-diplom med tre steg

IW utbildningen gör också att skolan kan erbjuda eleverna ”IW-Diplom”. IW-Diplomen är uppdelade i tre steg ”Kälsvets, Stumsvets och Rörsvets” till skillnad från ett SS-EN ISO 9606-1 certifikat så krävs det att eleverna klarar ett praktiskt samt teoretiskt prov. Jim Kenning berättar att Industritekniska programmets utbildning lämpar sig för alla och bilden av industrin som en skitig, tung och patriarkal arbetsplats är idag klart missvisande.
– I dagsläget kommer majoriteten av våra elever från Kalix, Haparanda och Överkalix. Våra elever är den nya generationens svetsare, testade och godkända av den gamla generationen och höginkomsttagare direkt efter avslutad utbildning.