Skip to content
Sök

Mer idrott och kultur på skoltid – i samarbete med lokala föreningar

Från och med nästa läsår kommer alla gymnasieelever vid samtliga program på Furuhedsskolan i Kalix, ges möjlighet att välja till sitt favoritämne inom kultur och idrott. Och det är inte bara skolan, utan också lokala föreningar, som bidrar med kunskap och utrustning.

– Vi vill ge alla elever möjlighet att välja till en kurs inom idrott eller kultur, oavsett vilket program de valt på gymnasiet, berättar Sven Nordlund, ordförande i utbildningsnämnden. Det här är en satsning som vi tror kommer att bidra till bättre hälsa och ökat välmående bland eleverna och göra Kalix gymnasieskola än mer attraktiv.

En fantastisk möjlighet

Eleverna måste förstås i första hand klara av sin ordinarie utbildning men gör de det ges de möjlighet att välja till ett favoritämne, tre timmar i veckan. Vilka ämnen eleverna kommer att kunna välja mellan beror till stor del på det lokala föreningslivet, som nu erbjuds att bjuda in till just sin verksamhet.
– Det här är en fantastisk möjlighet för eleverna att utveckla sina intressen och färdigheter och det kan också göra det lättare att orka med vardagen, säger Charlotte Sundqvist, skolchef Kalix kommun.

Det är redan klart att gymnasieeleverna från och med nästa läsår kommer att kunna välja att träna hockey på skoltid, i samarbete med Kalix hockey.
– Förfrågan är ute hos fler föreningar och förhoppningen är förstås att vi kan erbjuda eleverna ett brett utbud av ämnen, som speglar det stora och breda föreningsliv vi har i Kalix, säger Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef Kalix kommun.

– Men den kanske viktigaste pusselbiten för att kunna genomföra detta är de positiva och engagerade rektorerna vid Furuhedsskolan; Marjo Ekorre, Hilkka Vikström och Mona Sundqvist, berättar Charlotte Sundqvist, skolchef Kalix kommun.