Skip to content
Sök

Elever ges möjlighet att påverka kommunens framtid

Förstelärarna inom hållbar utveckling på Furuhedsskolan ville ge ungdomar möjligheter att kunna vara med och påverka det som händer i kommunen och på skolan. Det var gnistan för att bilda skolans hållbarhetsråd.

När kommunen samtidigt anställde en hållbarhetsstrateg och fler verksamheter stod i startgroparna för att starta samarbeten och projekt kring hållbarhet tog hålbarhetsrådet också form.
– Vi har många elever på gymnasiet som vill engagera sig i hållbarhetsfrågor, men många känner att det varit svårt att få fram sina tankar och idéer vilket i sin tur kan leda till uppgivenhet, berättar Erika Blombäck, lärare på Furuhedsskolan.

I samband med arbetet i skolornas ICLD-projekt (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) visade det sig att även andra verksamheter inom Kalix kommun var i startgroparna med samarbeten och projekt kring hållbarhet. I början av året anställde Kalix kommun också en hållbarhetsstrateg, Maria Eriksson. Sammantaget var det ett perfekt läge att ge ungdomar i Kalix möjligheter att vara med i diskussionerna och utformningen av kommunens hållbara framtid.

På Furuhedsskolan har man nu startat kommunens första hållbarhetsråd.
– Både elever och personal fick anmäla intresse för att delta i hållbarhetsrådet, berättar Maria Strömberg, lärare på Furuhedsskolan. Till den första träffen kom tio elever och vid den andra träffen kom ytterligare fem stycken vilket vi förstås tycker är väldigt roligt.

Stärka ungas inflytande

Genom hållbarhetsrådet vill Kalix kommun stärka ungas inflytande i demokratiska processer inom området hållbar utveckling. Även om hållbarhetsrådet precis startat har det redan hunnit hända en del, bland annat har två elever fått åka med på en studieresa till Gävle för att ta del av goda exempel och inspiration. Studieresan genomfördes inom Stratus-projektet som stöttar kommuner i Norrbotten med energi- och klimatarbetet och med på resan fanns representanter från flera av Norrbottens kommuner. Under våren och försommaren deltog dessutom Furuhedsskolans elever i planeringen och genomförandet av Kalix kommuns första miljövecka, i samband med Världsmiljödagen.

Ytterligare några ämnen/aktiviteter på hållbarhetsrådets agenda:

  • Kartläggning av läget på Furuhedsskolan: vad gör vi idag och vad behöver vi bli bättre på?
  • Ta fram en hållbarhetspolicy, ett dokument som beskriver hur Furuhedsskolan systematiskt ska arbeta med hållbar utveckling.
  • Hållbarhetsutmaningar där eleverna från hållbarhetsrådet utmanar och inspirerar kommunmedborgarna med olika uppdrag som bidrar till en hållbarare vardag.
  • Att få fler skolor i kommunen att starta hållbarhetsråd.

– Vi önskar förstås också att vi ska få till fler gemensamma utvecklingsområden, både inom Kalix kommun och med övriga aktörer i kommunen, där eleverna kan bidra med allt från idéer till genomförande, berättar Erika Blombäck.