Skip to content
Sök

Warning – Wild mushroom poisoning! / Varning – Svampförgiftning!

Under senare år har det förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar hjälper Kalix kommun nu Giftinformationscentralen att sprida information om giftiga svampar på flera språk, inklusive våra förvaltningsspråk finska och meänkieli.

Things you need to know about mushroom poisoning

 • Only eat mushrooms that you know for sure are edible ones.
 • Mushrooms regarded as edible in your home country can look similar to poisonous mushrooms in Sweden.
 • There are about 10 really poisonous mushrooms in Sweden. Learn more about them on the website of the Swedish Poisions Information Centre (see link below).
 • Call 112, ask for poisons information if you think you have been poisoned by mushrooms.
 • Information in more than 30 languages on www.gic.se/mushrooms.

Saker du behöver veta om svampförgiftning

 • Ät bara svampar som du med säkerhet vet är ätbara.
 • Svampar som anses ätbara i ditt hemland kan se ut som giftiga svampar i Sverige.
 • Det finns cirka 10 riktigt giftiga svampar i Sverige. Läs mer om dem på Giftinformationscentralens webbplats (se länk nedan).
 • Ring 112 och be om giftinformation om du tror att du har blivit förgiftad av svamp.
 • Information på mer än 30 språk finns på www.gic.se/mushrooms. 

Information på våra förvaltningsspråk

Kalix kommun är förvaltningsområde för Finska och Meänkieli, här presenterar vi informationen på dessa två minoritetsspråk.

Här presenterar vi informationen på finska.

Viime vuosina on sattunut vakavia sienimyrkytyksiä henkilöiden keskuudessa, joilla ei ole ruotsi äidinkielenä. Vähentääksemme riskiä, että yhä useammat ihmiset poimivat ja syövät myrkyllisiä sieniä, Kalixin kunta auttaa nyt Myrkytystietokeskustaa levittämään tietoa myrkyllisistä sienistä useilla kielillä.

Asiat, jotka sinun on tiedettävä sienimyrkytyksestä

 • Syö vain sellaisia sieniä, joiden tiedät varmasti olevan syötäviä.
 • Kotimaassasi syötäviksi katsotut sienet saattavat olla samannäköiset kun myrkkysienet Ruotsissa.
 • Ruotsissa on noin 10 todella myrkyllistä sientä. Lue lisää niistä Myrkytystietokeskuksen verkkosivuilta (ks. linkki alla).
 • Soita numeroon 112 ja pyydä yhdistämään Myrkytyskeskukseen (Giftinformationscentralen), jos luulet saaneesi myrkytyksen sienistä.
 • Tietoa on saatavilla yli 30 kielellä osoitteessa www.gic.se/mushrooms.

Här presenterar vi informationen på meänkieli.

Viimi vuosina oon sattunu vakavia sienimyrkytyksiä niitten seassa joila ei ole ruotti äitinkielenä. Vähentääksheen riskiä ette lissää ihmisiä kokoava ja syövä myrkkysieniä, Kaihnuun kunta auttaa Myrkytysinformasuunikeskustaa levittämhään informasuunia myrkylisistä sienistä monela eri kielelä.

Asiat jokka sinun pittää tietää sienimyrkytyksestä

 • Syö vain semmosia sieniä, jokka aivan varmasti tiät olevan syötäviä.
 • Sienet jokka sinun kotimaassasti oon syötäviä, saattava olla samannäköset ko myrkkysienet Ruottissa.
 • Ruottissa oon nuin 10 tosi myrkylistä sientä. Lue lissää niistä Myrkkyinformasuunikeskuksen veppisivulta (linkin löyät alhaalta).
 • Soita numehroon 112 ja taho päästä Myrkkyinformasuuhniin (Giftinformation), jos eppäilet ette olet saanu sienimyrkytyksen.
 • Informasuunia yli 30 kielelä löytyy osotheesta www.gic.se/mushrooms.