Skip to content
Sök

SÄBO 2025: arbetsgruppen lär av andra för att skapa de bästa förutsättningarna

Arbetet med det nya särskilda boendet, SÄBO 2025, på Hamptjärnsvägen 2 pågår för fullt. En viktig del i processen är omvärldsbevakning och att lära av de goda exemplen, men också av andras misstag. Det handlar om byggnaden, inom- och utomhusmiljö, bemanning, arbetsmiljö, trygghetsskapande teknik med mera.

Socialförvaltningens arbetsgrupp består av projektledare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, undersköterskor, medicinskt ansvarig sjuksköterska, demenssjuksköterska, enhetschefer samt arbetsplatsombud och skyddsombud. Nyligen var representanter från arbetsgruppen på studiebesök i Haparanda, Luleå och Boden för att lära av goda exempel, men också av misstagen, från deras arbete med nya särskilda boenden.
– Vi har fått med oss många goda erfarenheter, tips och råd. Det handlar om allt från själva byggnaden, inom- och utomhusmiljö till planering av bemanning, arbetsmiljö och trygghetsskapande teknik, berättar Marianne Strömbäck, socialförvaltningens projektledare.

Vikten av en genomtänkt boendemiljö och ny teknik

Det finns svensk forskning och kliniska studier som tydligt visar samband mellan livskvalitet och genomtänkt boendemiljö för äldre. Trygghetsskapande teknik är en viktig del och bidrar till att öka livskvaliteten, självständigheten och tryggheten för de äldre. Tekniken är dessutom en viktig pusselbit för att klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Som projektledare gör Marianne Strömbäck också fortlöpande omvärldsbevakning för att se vad som gäller för nya särskilda boenden i Sverige, forskning, förändringar i lagstiftning med mera.
– Jag tittar efter allt som rör byggnation, bemanning, trygghetsskapande teknik, miljö inne och ute, för att vi ska få en så god vård och boendemiljö som möjligt.

Läs mer om SÄBO 2025