Skip to content
Sök

Nya SÄBO: Fastigheten förbereds för byggnation

Det hus som nu står på Hamptjärnsvägen 2, där Kalix kommuns nya särskilda boende ska byggas, står nu på balkar, redo för flytt. Vid månadsskiftet december påbörjas visst markarbete och trädfällning för att förbereda nybyggnation.

Forskning lyfter fram att boendemiljöns färg, ljus, ljud och symboler är viktiga förutsättningar för en personcentrerad vård. Det är också en av många viktiga delar som socialförvaltningens projektledare och arbetsgrupp fokuserar på i arbetet med att planera en god vård- och boendemiljö.