Skip to content
Sök

Beslut om entreprenör för nya SÄBO

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalix kommun beslutade på sitt sammanträde den 26 september att tilldela Nåiden Bygg AB kontraktet för det nya SÄBO. Företaget inkom med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och klarade övrigt ställda krav.

Tre anbud klarade kvalificering och därmed har det anbud med den mest ekonomiskt fördelaktiga anbudssumman tilldelas kontraktet. Avtalsspärr tillämpas och avtal kan tecknas tidigast 10 oktober 2023.

Den som inte är nöjd med ett beslut (helt eller delvis) har möjlighet att begära överprövning av beslutet inom 10 dagar efter det att underrättelsen skickades. Begäran om överprövning ställs till förvaltningsrätten inom vars domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist. En anbudsgivare som begär överprövning ska således lämna eller skicka in sin ansökan direkt till den berörda domstolen – Förvaltningsrätten i Luleå. För mer information se Förvaltningsrätten i Luleås hemsida.