Skip to content
Sök

Konsultrapport angående arbetsmiljöproblem i hemtjänsten

I december 2022 släpptes en konsultrapport som kartlägger hemtjänsten i Kalix kommun. Detta efter att det framkommit att verksamheten dras med allvarliga arbetsmiljöproblem.

Problemen inom hemtjänsten i Kalix kommun har av flera skyddsombud också har anmälts till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverkets granskning i förra våren pekade bland annat på personalbrist, tuffa scheman och mycket stress för personalen.

I december släpptes alltså en konsultrapport med en mängd förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
Här uppmanas socialförvaltningen i Kalix kommun bland annat att:

  • Renodla ledningsgruppens möten
  • tydliggöra och renodla samordnarnas roll
  • genomföra en en bemanningsanalys
  • örändra organisationen från en minut -och insatsstyrning till ett relationsfokus.

Lugnare under IT-kraschen

Rapporten belyser också att hemtjänstpersonalen upplevde ett större lugn under IT-kraschen då mycket av tidspressen försvann när verksamheten bedrevs analogt i stället för digitalt. Citat från konsultrapporten:
"Då fick de ett papper med uppdrag men ingen tid kopplat. Personalen tyckte att det var bättre än att vara tidsstyrda. För mig så var det som om alla skärpte sig och alla samarbetade."

Du hittar konsultrapporten i fillistan på denna sida, här finns också en tjänsterapport om konsekvenserna av IT-attacken för socialförvaltningen i Kalix kommun.