Skip to content
Sök

IVO-granskning ledde till framsteg och förbättringar inom äldrevården

Ett ärende IVO (Inspektionen för vård och omsorg) upprättade i samband med en granskning 2020 har nu stängts, efter att Kalix kommun gjort stora framsteg i äldreomsorgen. Bland annat genom att införa förbättringar i medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre.

Kommunen har implementerat nya rutiner och förstärkt personalens kompetensutveckling för att höja vården och omsorgens kvalitet. Bland de viktigaste åtgärderna nämns en ny rutin för vård i livets slut och ett brett utbud av utbildningar för att öka personalens kompetens. Dessutom har en strategi för kompetensförsörjning införts, riktad mot långsiktig personalutveckling.
– Vi kan se resultatet att vi gjort framsteg och förbättringar inom äldreomsorgen sedan 2020, säger Anna-Lena Andersson, socialchef, Kalix kommun.

IVO betonar vikten av kontinuerlig utvärdering och förbättring av dessa åtgärder för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på omsorgen. Kalix kommuns åtagande att förbättra äldreomsorgen och följa upp resultaten lovar gott för framtiden.