Skip to content
Sök

Inget vite då hemtjänsten själv löste problemen

Kalix kommun slipper vite från Arbetsmiljöverket efter att chefer, medarbetare och skyddsombud intensivsatsat och löst situationen tillsammans. Tre steg blev avgörande, det handlar om en gemensam målbild och att man hittat smarta sätt att arbeta tillsammans.

– Nästa steg blir att gå ifrån minutstyrningen, för en ännu bättre arbetsmiljö, mer arbetsglädje och än mer nöjda brukare, berättar Inga-Lis Samuelsson, socialnämndens ordförande.

I februari 2022 gjorde skyddsombuden inom hemtjänsten en begäran om arbetsmiljöåtgärder, en så kallad 6:6a-anmälan, till Arbetsmiljöverket. Då hade socialförvaltningen redan i flera år arbetat med förbättringsåtgärder men de positiva effekterna uteblivit. Sedan 2022 har chefer, personal och skyddsombud inom hemtjänsten nu kraftsamlat och genom att tänka nytt tillsammans åstadkommit förbättringar.

Efter anmälan ställde Arbetsmiljöverket krav om förbättringar och även risk för vitesföreläggande om 675 000 och 450 000 kronor. Idag, den 30 oktober, meddelade Arbetsmiljöverket att de förbättringar som Kalix kommun genomfört gör att man släpper kraven och vitesföreläggandena.
– Vi är glada att Arbetsmiljöverket är nöjda med våra förbättringar men vi är mest glada och stolta över att chefer, medarbetare och skyddsombud tillsammans hittat bra lösningar för en bättre arbetsmiljö, berättar Inga-Lis Samuelsson, socialnämndens ordförande.