Skip to content
Sök

Först i Sverige med länsgemensamt system för socialtjänsten

Norrbottens kommuner har upphandlat ett gemensamt verksamhetssystem för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Det gör att kommunerna kan dela på kompetens, resurser och kostnader för drift och underhåll. Det är första gången någon gör en sådan här länsgemensam satsning.

Arbetet med att kravställa och upphandla ett gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsterna i alla Norrbottens kommuner bedrivs inom Norrbottens e-nämnd och alla kommuner har och har haft lika mycket att säga till om.
– Vi sparar både tid och pengar på att upphandla gemensamt. Dessutom har vi helt andra möjligheter att få igenom krav och förbättringar som vi kan tänkas behöva, berättar Barbro Bergström, projektledare Kalix kommun.

Kommunerna sparar också mycket på att samla drift och underhåll gemensamt och ser flera fördelar med det länsgemensamma samarbetet.
– Vi ser att det finns många fördelar med att arbeta tillsammans och i samma system. Bland annat skapar det möjligheter att dela resurser och ta tillvara spetskompetens hos varandra, berättar Maria Eliasson, enhetschef inom äldreomsorgen och med i projektledningen.

Modernare, säkrare och mer användarvänligt system

Idag arbetar medarbetarna inom socialförvaltningen i Kalix kommun dagligen i två olika verksamhetssystem. Från och med mars kommer allt att vara i samma vilket förenklar och sparar tid. Det nya systemet är dessutom mer användarvänligt, ger bättre översikt och skapar nya möjligheter i det dagliga arbetet på sikt. Det nya systemet innebär också en säkrare lösning både vad gäller drift och handhavande.

Men att upphandla ett nytt system är bara en del av detta jätteprojekt. Nu ska all information flyttas från dagens system till det nya, ett arbete som måste göras manuellt av medarbetarna på socialförvaltningen.
– Det är oerhört resurskrävande och alla våra 800 medarbetare blir inblandade på något sätt. Samtidigt blir arbetet med att flytta över all information en utbildningsperiod – ”learning by doing”, berättar Barbro Bergström.

Brukarna och allmänheten i stort kommer dock inte att märka av någonting. Till dess att all information finns i det nya systemet och det sätts i drift i mars körs det gamla systemet parallellt.