Skip to content
Sök

Unga i fokus när Kalix skriver nya medborgarlöften

Kalix kommunalråd Tommy Nilsson och tf lokalpolisområdeschef Magnus Carlborg skakar hand på  de nyligen undertecknade medborgarlöftena för 2022.
Kalix kommunalråd Tommy Nilsson och tf lokalpolisområdeschef Magnus Carlborg skakar hand på de nyligen undertecknade medborgarlöftena för 2022.

Den 21 februari undertecknades nya medborgarlöften mellan polisen i Östra Norrbotten och Kalix kommun. Arbetet de kommande två åren har ett tydligt ungdomsfokus.

Löftena, som drar upp riktlinjer för hur polis och kommun ska samarbeta i ett antal prioriterade områden, tas fram genom bland annat medborgardialoger.

– Unga är vår framtid, och vi vill göra ännu mer för att ge dem goda vanor och en bra start i livet, säger Magnus Carlborg, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Östra Norrbotten.

Fyra huvudområden

I medborgarlöftena för 2022-2023 lyfts fyra huvudområden: Ökad trafiksäkerhet, förbyggande arbete mot droger och arbete mot mängdbrott och våld i nära relation.

Under samtliga rubriker finns insatser som riktar sig direkt mot ungdomar, till exempel att polisen ska arbeta mot A-traktorer och i större utsträckning hålla orossamtal tillsammans med socialtjänsten. Narkotika och snatterier är arbetsområden som enligt den lokala polisen kanske märks mer bland ungdomar än i statistiken.

– Det handlar på olika sätt om instegsbrott, val i livet som i vissa fall kan bli starten på något värre men som oavsett kan få konsekvenser för lång tid framöver. I löftena lovar vi att polis, kommun och skola ska samarbeta för större genomslagskraft hos den unge, säger Magnus Carlborg.

Få förövaren att sluta

I arbetet med våld i nära relation vill polisen och Kalix kommun utveckla ett förebyggande arbetssätt gentemot både förövare och utsatta.

– Det finns sätt att arbeta med en förövares våldsbenägenhet. Polisen vill vara en del i det arbetet, och ett första steg handlar om att hitta en lämplig struktur för hur det ska gå till. Det ska vi titta på under 2022, säger Magnus Carlborg

Den övergripande målsättningen med medborgarlöften är att bidra till bättre folkhälsa, verka brottsförebyggande och ge trygghetsskapande effekter.

Kontaktperson tf lokalpolisområdeschef Magnus Carlborg 070-678 17 33.

På polisens hemsida kan du läsa medborgalöftena mellan polisen Östra Norrbotten och Kalix kommun i sin helhet.