Skip to content
Sök

Kartläggning för ett brottsförebyggande arbete

Sveriges kommuner har numer ett ansvar för det brottsförebyggande arbetet i samhället. Kalix Kommun och polisen gör därför nu en gemensam kartläggning, som ska ge en lägesbild gällande trygghet och brottslighet i kommunen.

En viktig del av kartläggningen består av att få information från allmänheten för att komplettera allmän statistik, därför genomförs en enkät.

Så svarar du på enkäten

Du som besvarar enkäten är helt anonym, svaren tillsammans ger ett resultat som kan redovisas som en del av en lägesbild.
Observera att vi i denna enkät inte vill ha in namn på personer. Har du tips om brott så kan du gå in på polisens hemsida och tipsa polisen, du kan vara anonym.

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara och kan besvaras fram till den 25 mars. 

Har du frågor gällande Kalix kommuns Trygghets- och brottsförebyggande frågor, kontakta:
Malin Åberg, Kalix kommun, malin.aberg@kalix.se

Bakgrund

Den 1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft som ger Sveriges kommuner ett ansvar för det brottsförebyggande arbetet inom sitt geografiska område, Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

I Kalix Kommun är det Kommunstyrelsen som kommer att ansvara för det brottsförebyggande arbetet. Inledningsvis ska kommunen ta fram en lägesbild över brottsligheten tillsammans med polisen. Med lägesbilden som underlag ska kommunen sedan besluta om en plan för vilka åtgärder som kommunen ska vidta för att förebygga brott.