Skip to content
Sök

Kalix är Sveriges friluftskommun 2023!

Idag, onsdag den 23 augusti, offentliggjorde Naturvårdsverket vinnarna av Sveriges friluftskommun; Kalix och Värnamo. Det är också tionde gången Kalix kommun är årets friluftskommun i Norrbotten. – Vi prioriterar ett bra friluftsliv helt enkelt, säger Karl-Göran Lindbäck, chef för Fritids- och kulturförvaltningen i Kalix kommun.

Onsdag den 23 augusti, offentliggjorde Naturvårdsverket vinnarna av Sveriges friluftskommun, ett pris som årligen delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv. Sveriges friluftskommun 2023 är Kalix, som tillsammans med Värnamo fick flest poäng. 

– Vi vet hur viktigt det är med en aktiv livsstil och vilka positiva effekter naturen kan ha för hälsan, därför är det viktigt för oss att vara en friluftskommun där så mycket som möjligt är tillgängligt för så många som möjligt, säger Sven Nordlund, ordförande i Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun.

Några av de satsningar Kalix kommun gjort det senaste året:

  • Tillgänglighetsbanan på Kalix Skidstadion har färdigställts så att fler ska ha möjlighet att röra sig och träna utomhus.
  • Mysigastigar på flera ställen runt om i kommunen, för att inspirera och locka barn att ta sig ut och upptäcka.
  • Gång- och cykelvägar som knyter ihop hem, jobb, skolor och fritidsaktiviteter. Nyligen invigdes den senaste sträckningen gång- och cykelväg, en sträcka som binder ihop centralorten med Risögrund. Invigningen skedde genom att deltagare från ett av kommunens fotbollslag cyklade till sin match på fotbollsplanen i Risögrund.

– Vi ser att det är viktigt att man redan tidigt får ett aktivt friluftsliv och kunskaper om närmiljön, allemansrätten och naturen i stort – därför satsar vi mycket på just barn och unga. Våra Mysigastigar är ett exempel, ett annat är Kalix kommuns hälsoinspiratör som motiverar och får barn och unga att vara fysiskt aktiva, företrädesvis utomhus och i naturen, säger Karl-Göran Lindbäck chef för Fritids- och kulturförvaltningen Kalix kommun.

– Friluftslivet spelar en viktig roll för platsen Kalix attraktionskraft. Vi jobbar ständigt med att utveckla utbudet, tillgängligheten och inte minst informationen om vad som finns, var det finns och hur man nyttjar det på bästa sätt, berättar Reine Sundqvist, kommunikationschef Kalix kommun.