Skip to content
Sök

Ett öppet tackbrev till föreningslivet för insatser under pandemin

De senaste två åren har pandemin ställt oss inför stora utmaningar och negativa konsekvenser. Många föreningar har drabbats av uteblivna intäkter och färre medlemmar. Verksamheter har fått ställas in och ställas om på ett sätt vi aldrig upplevt tidigare.

För alla era insatser under pandemin och för allt ni gör till vardags i era verksamheter vill vi på Kalix Kommun förmedla vår stora uppskattning och tacksamhet. Vi ser fram mot att tillsammans med er
fortsätta att utveckla och förbättra Kalix kommun som geografisk plats och samhälle till gagn för Kalix invånare, föreningsliv, näringsliv och besökare.

Fritids- och kulturnämnden