Skip to content
Sök

Kultur- och naturstigen i Nyborg

Projektet för att etablera en kultur- och naturstig i Nyborg pågår. Den kommer att bli 2,5 kilometer lång och gå längs stranden där älven möter havet.

Stigen ska ge alla, så väl ortsbor som besökare, nya möjligheter för promenader och stimulera till hälsofrämjande aktivitet i den natursköna omgivningen. Samtidigt berättar den om platsens historia och sevärdheter.

Kultur- och naturstigen i Nyborg kommer att starta i Hembygdsparken, alternativt vid idrottsplatsen i centrum av byn. Därefter följer den en vattenkanal till ett historiskt soldattorp, fortsätter förbi flera små hamnar till det gamla industriområdet med bland annat lämningar av en ångsåg från 1875 och slutar vid Slussen. Här finns en liten sjö med rikt fågelliv. Förhoppningen är att stigen ska bli en neutral och uppskattad mötesplats för alla.

Utegym, grillplats, lekplats med mera ska locka fler

För att öka besökarens upplevelse kommer det att finnas informationstavlor med text och fotografier om sevärdheterna i omgivningen. Här bjuds det också på några anekdoter och skrönor kopplade till de platser och lämningar som visas.

Vid idrottsplatsen placeras ett mindre utegym med redskap för både yngre och seniorer. Ett antal grillplatser, kombinationer av bord och bänkar och en föräldrahörna intill lekplatsen är andra trivselfaktorer för enskilda upplevelser och trevlig samverkan med andra.

Inom projektet kommer man också att ta fram kartor och broschyrer för besökare.

Lätt att ta sig

Det finns goda kommunikationer till Kultur- och naturstigen i form av lokaltrafik, gång- och cykelvägar, bilvägar och flera små hamnar där mindre båtar kan lägga till. Busshållplats och parkering för bilar och cyklar finns vid stigens start i Hembygdsparken och vid idrottsplatsen.

Finansieras av och i samarbete med: