Skip to content
Sök

Vi vill ha dina synpunkter på den nya översiktsplanen!

Kalix kommun har tagit fram ett förslag till en ny kommuntäckande översiktsplan som sträcker sig fram till år 2040. Förslaget till översiktsplan och tillhörande dokument är öppna för samråd från den 26 april till den 28 juni 2024.

Kalix kommun har tagit fram ett förslag till en ny kommuntäckande översiktsplan som sträcker sig fram till år 2040. Den nya planen är digital och tillgänglig i form av en StoryMap eller i PDF-format. Planen omfattar hela kommunens område med undantag för Töre och centrala Kalix, då dessa redan har fördjupade översiktsplaner.

Förslaget till översiktsplan och dokument som hör till den är öppna för samråd från den 26 april 2024 till den 28 juni 2024.
Du kan ta del av materialet:

Om du som invånare, företag, förening, organisation eller på annat sätt berörds så är dina synpunkter viktiga för oss. Du kan skicka dina synpunkter skriftligt under samrådstiden till e-postadressen: planer@kalix.se eller per post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kalix kommun, 952 81 Kalix. Alternativt kan du lämna dina synpunkter direkt i det digitala formuläret som finns i översiktsplanen. Vi ber att alla synpunkter är oss tillhanda senast den 28 juni 2024.

Två samrådsmöten kommer att hållas där det finns möjlighet att lämna synpunkter:

  • Måndag den 6 maj i Folkets hus, sal Rånön, mellan klockan 11.30 – 13.30.
  • Måndag den 3 juni i kommunförvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, klockan 18.00–20.00.

Kontakta samhällsplanerare Maria Andersson på 0923-650 56 eller via maria.andersson@kalix.se om du har frågor om översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden hoppas att alla som berörs också deltar i samrådet, och lämnar sina synpunkter för att forma framtiden för Kalix kommun.