Skip to content
Sök

Vill ni ta emot praoelever i vinter?

Högstadiets prao är en obligatorisk skolverksamhet, som är viktig för elevernas kunskaper om arbetslivet. Manhemsskolan bygger upp en platsbank för prao, och nu är det hög tid för intresserade arbetsgivare att anmäla sig.

Läsåret 2022/23 påbörjades arbetet med att skapa en platsbank för prao, vilket nu alltså fortsätter. Målet med platsbanken är att eleverna ska kunna välja prao-plats utan att utgå från egna kontakter och snäva referensramar.

Två praktikperioder

Manhemsskolan har förlagt praoverksamhet till år 8, en vecka under hösten samt en vecka under våren. Eleverna väljer praoplatser för bägge praoveckorna under hösten.

Höstterminen

Klasserna 8 B, D, F praovecka 46 (13–17 november).
Klasserna 8 G, H praovecka 47 (20–24 november).
Klasserna 8 A, C, E praovecka 48 (27 november- 1 december).

Vårterminen

Klasserna 8 B, D, F praovecka 6 (5–9 februari).
Klasserna 8 G, H praovecka 7 (12–16 februari).
Klasserna 8 A, C, E praovecka 8 (19–23 februari).

Anmälan era praoplatser

Både både nya och gamla arbetsgivare är välkomna att vara med läsåret 2023/24.
Svara med vilka av ovanstående veckor er verksamhet kan ta emot praoelever från Manhemsskolan, och hur många platser som kan erbjudas. 

Anmälan skickas till madelene.hedman@kalix.se senast den 20 oktober. 

Frågor?

Vid frågor kontakta Studie- och yrkesvägledare Madelene Hedman via e-post eller på telefonnummer 070-620 82 60.