Skip to content
Sök

Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat 2022

Bild: Svenskt Näringsliv.
Bild: Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv genomför årligen en stor undersökning av det lokala företagsklimatet. Drygt 200 företag i Kalix kommun har fått enkäten. Är ditt företag ett av dessa? I så fall är det viktigt att ni svarar, då det hjälper oss att utveckla företagsklimatet i Kalix kommun!

Ett bra lokalt företagsklimat är en framgångsfaktor för kommuner i alla storlekar. Det ger arbetstillfällen, skapar ett attraktivt serviceutbud för invånare och lockar besökare till kommunen. 

Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande företagsrankningen i Sverige. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan 1999.

Ett levande företagsklimat uppnås genom samverkan och förståelse för varandras roller. Om du fått enkäten, är vi därför tacksamma om du vill besvara frågorna. Då hjälper du oss att göra skillnad. Du är självklart också välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

På www.foretagsklimat.se får du mer information om enkäten från Svenskt Näringsliv.

Varmt tack på förhand!