Skip to content
Sök

Stärk företagets beredskap för kriser och krig

Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen.

MSB genomför just nu kampanjen "Förberedda företag" som syftar till att stärka inhemska företags förberedelse för kriser och krig. Läs mer på den officiella kampanjsidan.