Skip to content
Sök

Från årsskiftet gäller efterhandsdebitering av livsmedelskontroller

Du som har livsmedelsverksamhet fick tidigare en årlig kontrollavgift att betala i början på året. Från och med 2023 kommer Kalix kommun att debitera livsmedelskontrollen av samtliga livsmedelsanläggningar i efterhand, vilket innebär att verksamheten får betala sin kontrollavgift efter att kommunen har varit på kontrollbesök.

Bakgrund

År 2021 började en ny avgiftsförordning att gälla för offentlig kontroll av livsmedel i Sverige. Bakgrunden till ändringarna är att svensk livsmedelslagstiftning anpassas till EU:s nya kontrollförordning.
Tidigare har samtliga registrerade livsmedelsverksamheter betalat för livsmedelskontrollen med en beslutad, fast, årlig avgift. Avgiften har debiterats i förväg i början på varje kalenderår.
Just nu pågår arbetet med att fasa ut den gamla avgiftsmodellen för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.

Kommer kontrollavgiften ändras?

Nej, din avgift kommer inte att ändras. Den riskklassning som är gjord gäller, men avgiften kan komma att delas upp beroende på om din verksamhet har planerad kontroll flera gånger per år. Om din verksamhet har planerad kontroll vartannat eller vart tredje år kommer avgiften att slås ihop, se exempel nedan.

Exempel 1

Café Karamell får kontroll vartannat år för att det är en lågriskverksamhet. Tidigare har caféet blivit debiterade för två timmar varje år och nu kommer de att bli debiterad för fyra timmar efter utförd kontroll vartannat år.

Exempel 2

Restaurang Blöta Fisken har kontroll tre gånger per år för att det är en högriskverksamhet, med kontrolltid på 12 timmar. Tidigare har restaurangen betalat en faktura för 12 timmar i början på året. Restaurangen kommer nu att debiteras för fyra timmar efter varje enskilt kontrollbesök.

Riskklassning och avgifter

Uppföljande kontroller kommer att debiteras som tidigare. Mer om riskklassning och avgifter finns att läsa här!

Vad betalar jag för?

Utöver tiden det tar att utföra kontrollen, omfattar kostnaderna även tid för förberedelser, efterarbete och rapportskrivning. Tänk på att kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid i bedömningen efteråt. Exempel på sådana fall är granskning av märkning där kontrollen kan behöva följa upp och begära in mer uppgifter från verksamheten.

Lagen

Den nya livsmedelsavgiftsförordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ”LAF”. Läs mer om lagen på www.riksdagen.se eller www.livsmedelsverket.se.

Kontakt

För mer information är du välkommen att vända dig till kommunens miljöinspektörer som arbetar med livsmedel. De besvarar din fråga eller hjälper dig vidare. Du når dem på bygg-ochmiljo@kalix.se eller via Kalix kommuns växel (0923- 650 00).