Skip to content
Sök

Socialnämnden beslutade om förbättringar för omsorgspersonal

Torsdag den 21 september sammanträdde socialnämnden i Kalix, och här togs två viktiga beslut för medarbetare inom omsorgen i Kalix kommun.

Nämnden beslutade bland annat att skjuta till 300 000 kronor till Äldromsorgslyftet, vilket innebär att fler kan studera till vårdbiträde och undersköterska med lön.

Det andra beslutet innebär att Kalix kommun tar de kostnader som tillkommer för anställda som vill ansöka om det bevis som Socialstyrelsen utfärdar till undersköterskor. Det handlar i dagsläget om 320 kronor per bevis. Undersköterska är en skyddad yrkestitel sedan 1 juli 2023.

Nämndens ordförande Inga-Lis Samuelsson och vice ordförande Bertil Sundqvist berättar mer i inslaget här nedan.