Skip to content
Sök

En vecka fri från våld – Kalix

Under vecka 47 arrangeras en rad evenemang runt om i Norrbotten för att uppmärksamma våld och vad som kan göras för att förebygga det.

Vad är en vecka fri från våld?

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), JämställdhetsmyndighetenMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva det våldsförebyggande arbetet och utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras runt om i landet seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. De övriga veckorna under året jobbar vi i Kalix med En kommun fri från våld.

Våld i fokus i Kalix

Under vecka 47 deltar Kalix kommun i det nationella initiativet ”En vecka fri från våld”. Under veckan fokuserar vi på att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samtidigt vill vi öka kunskap och medvetenhet om våld. 

I Kalix deltar och stöttar följande företag och organisationer En vecka fri från våld:
Kalix Kvinnojour
Galleria Kalix
Kalix Folkhögskola
Kalix kommun med Frizon och Freja
Kalixbo

En del av allt som händer på plats i Kalix

 • Hela veckan finns bokbord på Kalix bibliotek och Kalixpodden, med tema våld. Kalixbo uppmärksammar också Huskurage, en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.
 • 18/11 klockan 12.30–14.30: Föräldrasupporten, Kvinnojouren och BRIS berättar om sina verksamheter och våldsförebyggande arbete.
  Plats: Galleria Kalix.
 • 20/11 klockan 19.00–21.00: Barn behöver modiga vuxna – våga se med barns ögon! Föreläsning om mobbing och utanförskap med Lisbeth Pipping.
  Plats: Kalix Folkhögskolas aula.
 • 21/11 klockan 13.00–15.00: Lisbeth Pipping föreläser för socialpedagoger under utbildning, personer som i sitt arbete möter barn och unga samt övriga yrkesverksamma som är intresserade.
  Plats: Kalix Folkhögskolas aula.
 • 22/11 klockan 08.45–12.00: Våldsförebyggande arbete – lärande exempel där bland andra Kalix kommun föreläser om sin satsning En kommun fri från våld.
  Plats: Digital föreläsning – anmäl dig via Lässtyrelsen Västernorrland.
 • 22/11 klockan 18.00–21.00: Öppet hus på öppenvården Freja – drop in, samtalsstöd, rådgivning och information. För alla som har frågor om våld – våldsutövare, våldsutsatta eller anhöriga.
  Plats: öppenvården Freja, Centrumvägen 52.
 • 25/11 klockan 16.00–19.00: Fritidsgården Frizon on tour anordnar en ljusmanifestation i Malalatunneln, mellan Manhemsskolan och SportCity.
 • 26/11 klockan 11.00–16.00: Kvinnojouren informerar om sin verksamhet och svarar på frågor.
  Plats: Kalix Folkhögskola.

Det finns även andra digitala föreläsningar att ta del av och mer information att läsa på sidan samverkan mot våld.

Kalixpodden om en kommun fri från våld

Kalix kommun sätter fokus på våld och våldsprevention i arbetsgruppen "En kommun fri från våld". Det handlar om att förebygga våld både inom organisationen och i samhället. Hör Sandra Eriksson, enhetschef inom stöd och omsorg – Roger Sångberg, verksamhetschef för fritidsgården Frizon och Malin Åberg, trygghet- och preventionssamordnare berätta om arbetet.

Kalixpodden om orosanmälan

Amanda Löthberg jobbar som socialsekreterare vid Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Kalix kommun berättar om orosanmälan. Varför är det ett så laddat ord och hur går man tillväga för att göra en?


Vill du göra en orosanmälan?

Du kan läsa mer om orosanmälan och själv göra en via vår sida "Orosanmälan, misstanke om att barn far illa".


Ett slag för förändring

Som ett led i "En vecka fri från våld" 2023 presenterar Kalix kommun här en viktig film på temat mäns våld mot kvinnor. Möt Rick Larsson som lär ut självförsvar till kvinnor, kampsportsutövaren Tyra Lundbäck Rimforsen samt enhetschef Sandra Eriksson, som ingår i arbetsgruppen för Kalix kommuns satsning "En kommun fri från våld".

Filmen är producerad av fyra elever vid Kalix Folkhögskola:
Angelika Doverstål, Sara Hedström och Ulrika Mohlin som går journalistutbildningen samt Elin Brodén som studerar film.

Intervju med våldsutsatte Jan Lustig

I samband med "En vecka fri från våld" 2021 presenterade Kalix kommun denna intervju med Jan Lustig. Här berättar han om den grova misshandel han utsattes för 1999, då han gick emellan i ett gatubråk. Konsekvenserna av misshandeln lever Jan Lustig med än idag.

Inslaget är producerat av elever på samhällsprogrammet, media vid Furuhedsskolan i Kalix.