Skip to content
Sök

Vi är tillbaka!

Hej och välkommen till Kalix kommuns hemsida. Vi är nu tillbaka efter en grundlig genomgång av webbservern med anledning av IT-attacken mot Kalix kommun.

Eftersom vi på den temporära hemsidan hann publicera en hel del material om IT-attacken har detta material kopierats över till vår ordinarie webb. Det är flera system som just nu gås igenom, friskförklaras, uppgraderas och sätts i drift. Vi uppdaterar www.kalix.se med ny information allt eftersom.