Skip to content
Sök

Denna vecka är beredskapsveckan

Foto: Michael Fredman, MSB
Foto: Michael Fredman, MSB

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober).

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.

Ju fler som säger samma sak vid samma tidpunkt desto större genomslag.

MSB:s kampanj "Sju dagar" 

Materialet för Beredskapsveckan 2023 heter "Sju dagar" och tanken är att fler privatpersoner ska ta chansen att öva hemma. Kampanjen består av både digitala och analoga delar.

Under Beredskapsveckan (vecka 39) kommer krisbaserade kortfilmer med frågor att annonseras på Instagram Stories, som en så kallad "poll". Där kan man tacka ja till att delta i en krisövning varje dag under sju dagar för att efteråt kunna se resultat på hur väl man tillsammans med andra klarat den fiktiva krisen. Via den digitala annonsen ställs man alltså inför val för att hantera krisen - och är på så sätt med och påverkar utgången, precis så som det skulle fungera i verkligheten!

Webbutbildning "Sju dagar"

Du förväntas klara dig i en vecka utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott. Därför är det bra att ha övat innan. MSB har tagit fram en webbutbildning som du kan göra för att testa dina kunskaper. I utmaningen ”Sju dagar” får du, utan förberedelser, öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott. Anta utmaningen och se hur väl du klarar den!(öppnas i nytt fönster)

Vikfoldern "Sju dagar"

MSB har en vikfolder med ett sju dagars-scenario. Vikforldern manar till eftertanke och reflektion tillsammans med lärande och praktiskt tips. Öva och diskutera med andra eller fundera på egen hand. Se hur du klarar det utifrån din nuvarande verklighet. Tänk på att en kris kan se ut på olika sätt. Ladda ner och skriv ut foldern här.

Vikfoldern "Sju Dagar". Foto: MSB

Preppa för en vecka!

Du är en del av Sveriges beredskap. Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. 

Gör en plan för hur du kan ordna med vatten, mat, kommunikation och värme i bostaden under sju dagar. Du kan behöva anpassa efter just ditt hushålls behov och förutsättningar. Finns det något annat du eller dina närstående behöver en vanlig vecka?

När du är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva. Du som vanligtvis behöver stöd i vardagen har rätt att få den hjälpen även i en kris, men det kan se annorlunda ut, eller dröja.

Vill du lära dig mer om hemberedskap kan du läsa på MSB hemberedskap.