Skip to content
Sök

Både farligt och brottsligt att vistas på tak

Vi vill påminna om att det kan vara både livsfarligt och olagligt att klättra upp och vistas på taket till Kalix kommuns fastigheter, exempelvis skolbyggnader. Med det vill vi säga – låt bli att klättra upp på tak och säg åt andra om de försöker!

Tar du dig upp på taket till Kalix kommuns fastigheter kan det vara olaga intrång, då det är förbjudet för andra än behörig personal att vistas på taken. Många arbetsuppgifter på hög höjd kräver också att behörig personal måste vidta särskilda skyddsåtgärder. Risken med att vistas på tak är framför allt att man kan falla ned, och skada sig allvarligt eller till och med dö.
Så ta hand om dig själv och andra – låt bli att klättra upp på tak och säg åt andra om de försöker!

Kalix kommuns fastighetsavdelning ser kontinuerligt över de skyddsåtgärder som finns för att förhindra att olyckor sker. En särskild skyddsrond genomfördes också den 22 maj.