Onsdag den 27 maj genomför Kalix kommun en tv-sändning där fritids- och kulturförvaltningen berättar om sitt arbete i coronatider, och om hur planerade evenemang påverkas. Sändningen startar klockan 19.00.

Covid-19 kommer naturligtvis även att påverka hur vi firar vår semester, och sommarens kultur- och fritidsutbud på hemmaplan blir då extra viktigt.

Hur blir det med sommarfesten? Vad händer på Vassholmen? Vilka upplevelser erbjuder Kalix kommun? Du har möjlighet att  ställa dina  frågor  under programmets gång.

Följ sändningen direkt via www.kalix.se/live.

Gäster: Karl-Göran Lindbäck, chef för fritids- och kulturförvaltningen. Politiker från fritids- och kulturnämnden.Lena Jansson, evenemangssamordnare, Vassholmen. Fler gäster tillkommer.

Programledare: Reine Sundqvist