Skip to content
Sök

Tätare turer och nya områden när lokaltrafiken görs om

Tätare trafik och en tid- och linjetabell som är lättare att förstå och komma ihåg. När lokaltrafiken får ny turlista blir det enklare att pendla till jobb och skola. – Med den nya lösningen når vi 10 500 av våra 15 729 kommuninvånare, berättar Per Nilsson, avdelningschef teknisk försörjning i Kalix kommun.

Som vi tidigare berättat startade Kalix kommun för ett år sedan ett projekt för att utveckla och förbättra lokaltrafiken. Kalix kommun har bland annat varit i kontakt med kommunens största arbetsgivare för att underlätta arbetspendling och i april 2022 fick Kalixborna svara på en enkät om lokaltrafiken.
– Vi vill passa på att tacka alla som svarade, berättar Per Nilsson, avdelningschef teknisk försörjning i Kalix kommun. De svar och förslag vi fick in har vi tagit med oss i arbetet. Tyvärr kan vi inte tillgodose alla önskemål men med den nya lösningen når vi ändå 10 500 av våra 15 729 kommuninvånare och sex av de största arbetsgivarna i kommunen.

Ny turlista från den 12 juni

I den nya turlistan som börjar gälla den 12 juni finns stopp vid sex av Kalix kommuns största arbetsgivare; Kalix kommun (inklusive Omsorgens hus), Region Norrbotten/Kalix sjukhus, Billerud, Part AB, Tele24 och SiS Johannisberg. Under rusningstrafik går det turer så ofta som en gång i halvtimmen.
– Det blir fler turer, färre bussbyten och enklare tidtabell. Bland annat kommer man att kunna åka från Nyborg till Karlsborg utan bussbyte, berättar Johanna Öman som arbetar med lokaltrafikfrågor på Kalix kommun. Vi hoppas att detta gör att fler väljer lokaltrafiken framöver.

Frågor eller funderingar?

Har du frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna via trafik@kalix.se

Mer information hittar du under sidan Kalix lokaltrafik